Pages

Saturday, 15 October 2011

Perkembangan Pendidikan

  • Puluhan institusi pengajian tinggi swasta dan kampus cawangan universiti negara asing dibuka. Di samping itu, institusi pengaijian tinggi awam yang mencapai 17 buah berbanding hanya sebuah universiti pada era Merdeka.

  • Pada tahun 1999, kemasukan pelajar ke institusi pengajian tinggi meningkat kepada 500 ribu orang.
  • instiusi pengajian tinggi tempatan menerima kemasukan banyak pelajar asing, membuktikan Malaysia dipercayai sebagai pusat pendidikan yang berwibawa.

  • Banyak graduan dan golongan profesional seperti doktor, jurutera, akauntan dan arkitek dilahirkan.

No comments:

Post a Comment